Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3


Přípravka

OLDstars každoročně otevírají veřejné přípravné kurzy pro zájemce, kteří plánují studovat divadelní obory. Náplní dvousemestrálního kurzu je zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla, praktické seznámení s divadelním provozem, hereckými technikami, hlasová a pohybová příprava (základy žonglování a akrobacie).

Účastníci si udělají přesnější představu o tom, čím musí adepti na herecké povolání projít. Kromě hlasových cvičení a hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu (dialogy, monology), improvizaci, přednesu poezie či interpretaci šansonu. Společně navštěvujeme divadla, diskutujeme o formách, pojetí inscenací a jednotlivých výkonech. Nahlédneme také do divadelního zákulisí.

V průběhu sezony uvádíme společnou divadelní premiéru v našem bytovém divadle H2O v Košické, kde své pokusy konfrontujeme s publikem, a děláme si na závěr takové "přijímačky před komisí" nanečisto. Pracujeme se stresem, trémou i limity své osobní komfortní zóny.

Samozřejmě nikomu nezaručujeme, že se po absolvování "naší přípravky" dostane na vytouženou uměleckou školu. Spíše můžeme - jako absolventi těchto škol - zaručit, že dáme ochutnat z většiny toho, co se na uměleckých školách učí.

Kontakt

Kurzy vedou absolventi Konzervatoře, DAMU a JAMU. Pravidelná několikahodinová skupinová setkání jsou doplňována celovíkendovými tématickými semináři a individuálními konzultacemi. Začátkem září je pořádáno intenzivní zátěžové mimopražské soustředění.

Počet studentů ve skupině je omezen. Více informací a přihlášky na herectvi@oldstars.cz.

Minulé přípravky

Omlouváme se, na této sekci se pracuje.