Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3


Dětské studio

Naše Dětské studio OLDstars vzniklo v roce 2009, jako "inkubátor" budoucích členů Hereckého studia. D studio nikdy nebylo obyčejným dramaťákem na jehož konci by se konala závěrečná besídka s předvedením toho, jak jsou děti šikovné.

Chceme, aby si děti adekvátně věku vyzkoušely nejrůznější herecké postupy, techniky a žánry (pantomima, improvizace, pohybové etudy, práce s hlasem) tak, aby posloužily k rozvoji osobností a tvůrčích vloh. Děti se postupně naučí naslouchat a spolupracovat se svými hereckými partnery. Zásadní je pro nás rozvíjet přirozený projev dětí, jejich fantazii a spontánní dětskou hru, která se časem změní v hru dramatickou.

Chceme nabídnout alternativu k dramatickým kroužkům v ZUŠ či DDM. Děti u nás pracují v prostředí, které je celé zasvěceno divadlu. Divadelní absolutno vyznáváme již od mala. V H2O bytovém divadle se nejen zkouší, ale hlavně hraje, také píše, zpívá i kreslí a vymýšlí scénografie.

Chceme, aby děti poznaly komplexní divadlo jako vzrušující zábavu neomezených možností. V dětském věku není naším prvořadým cílem výtvor, ale cesta, která k němu vede.

Lektory Dětského studia v průběhu let byli: Jeník Tyl, Aška Luhanová, Madla Rutová, Daniela Von Vorst nebo Zuzana Horáková. Od roku 2019 studio vedou naše členky Bára Waschingerová a Eva Sinkovičová.

Kontakt

Přihláška do Hereckého studia OLDstars

Zkoušíme pravidelně jednou týdně dvě hodiny. Alespoň jednou za semestr navštívíme představení v některém z pražských divadel a vyrazíme spolu i na víkendové soustředění. Aby rodiče měli představu o tom, jak se s dětmi pracujeme, máme pro ně (a s nimi) minimálně jednou do roka otevřenou hodinu, kde nás nejen pozorují, ale taky si něco málo vyzkouší na vlastní kůži. Dětské studio se aktivně účastní festivalů OLDstars.

Veškeré informace na emailu detskestudio@oldstars.cz.

Minulé ročníky

Omlouváme se, na této sekci se pracuje.