Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3


Festival v Roudnici nad Labem

Bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem je dějištěm 8 ročníků benefičního festivalu. Víkendový maraton studentského divadla každý rok v červenci obsadí rozlehlý areál kláštera i veřejný městský prostor. Výtěžek ze vstupného je tradičně věnován na opravy a rozvoj kláštera - zisk z minulých let byl například využit pro vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Diváci mají možnost zhlédnout na tři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro jednotlivé ročníky festivalu. Pro diváky je tradičně zajištěno občerstvení, toalety i sprchy, spaní ve stanovém městečku v klášterní zahradě a neomezený přístup k pitné vodě.

Festival OLDstars on the ROUD 2021 byl podpořen grantem Ministerstvem kultury – Státního fondu kultury. Osmý ročník proběhl pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a rektorky Akademie múzických umění PhDr. Ingeborg Radok Žádné. Partnery festivalu byli Kino Sokol a Cukrárna Dortletka. Děkujeme také SOŠ a SOU a Gymnáziu v Roudnici nad Labem a jejím ředitelům Ing. Richardu Červenému a Mgr. Petru Dobešovi za pomoc a podporu při organizaci festivalu.

Kontakty

koordinátorka festivalu
Elisa Speváková, +420 736 621 558, elisa.spevakova@oldstars.cz

PR a propagace
Klára Vaňkátová, +420 733 665 680, klara.vankatova@oldstars.cz