Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3


Třeštění ve dvou

Eugen Ionesco / Jan Tomek

Příběh dvou lidí, kteří v konfrontaci s vnějším světem podléhají svým úzkostem a strachu, přičemž válečný stav je jen jednou z variant toho, čím může postavy hry, ale i nás samotné vnější svět děsit.

Třeštění ve dvou je méně známá jednoaktová hra Eugena Ionesca, který je jedním z hlavních světových představitelů absurdního dramatu. Na textu je již vidět určitá vyzrálost, ale zároveň si autor drží specifický, kousavý a někdy až mrazivý smysl pro humor. Příběh jednoho páru, který se uzavře před světem ve svém bytě a nechce jej opustit přináší řadu groteskních a důvěrně známých scén z partnerského života ale také výjevy hrozivé, melancholické či jímavé.

V „Třeštění“ se mísí humor s tragikou a banalita s poezií pod rozhoupaným lustrem věčného bezčasí, jehož světlo zvýrazňuje pomíjivost. Samé filozofické věci. Můžeme je ale prostě vnímat jen jako komediálně laděný obraz partnerského svazku, ve kterém oba protagonisté do detailu znají všechny své slabiny, ve vztahu se dusí, ale zároveň na něm i na těch otravných detailech lpějí navzdory tomu, že jim do pokoje rozbitým oknem létají granáty.

Reportáž TV Praha

recenze na i-divadlo.cz

Záznam z premiéry 1 Záznam z premiéry 2 Záznam z premiéry 3 Záznam z premiéry 4

Režie: kolektiv
Dramaturgie: Jan Hančil
Hraje: Lumíra Přichystalová, Jan Večeřa, Anna Olejníková
Premiéra: 7.10.2022

Kdy hrajeme

Momentálně není naplánovaná žádná repríza.