Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3


Černá voda

Roland Schimmelpfennig / Jana Slouková

...než přijde někdo a čas zničí...

Černá Voda je současná divadelní hra od Rolanda Schimmelpfenniga, která zkoumá lásku, identitu a lidské vztahy v rychle se měnícím městském prostředí. Skrze prolínající se příběhy a básnický dialog se postavy vyrovnávají s osobními dilematy a neočekávanými odhaleními, na pozadí proměňujícího se města, které symbolizuje řeka černé vody. Hra vybízí k zamyšlení nad společenskými změnami a dopadem individuálních rozhodnutí na vztahy a lidskou zkušenost.

Režijní vedení: Tomáš Staněk

Hraje: Klára Fittnerová, Kryštof Lepšík, Ondřej Polák, Tereza Střihavková, Klára Vaňkátová, Vojta Zemánek

Kdy hrajeme

Momentálně není naplánovaná žádná repríza.