Header image 0Header image 1Header image 2Header image 3

Sirotci našli nový domov

15.2.2024

V době, kdy byla divadla divákům uzavřena, nazkoušeli Jana Kotrbatá, Viktor Javořík a Jan Battěk v bytovém divadle H2O v Košické v režii Barbory Maškové inscenaci Sirotci. Zkoušení samotné trvalo téměř rok, kdy bylo neustále přerušováno izolacemi, karanténami a jinými posouvanými, přerušovanými a znovuobnovovanými projekty. Všechny tyto peripetie se nakonec podařilo překonat a premiéra proběhla v březnu 2022. Na malé ploše bytového divadla si herci Vinohradského jeviště ozkoušeli nebývalou blízkost k divákům, kde je od první řady dělily doslova centimetry.

Tato hra známého britského dramatika Dennise Kellyho vykresluje zvláštní vztahovou dynamiku jedné rodiny – mladých manželů Helen a Dannyho a Helenina bratra Liama, který je v životě páru daleko více přítomný, než Danny očekával a než by se mu zřejmě líbilo. Je to snad proto, že sourozenci strávili část dospívání, po smrti rodičů, v dětském domově a náhradní péči? Danny nechce zbytečně otevírat dveře minulosti, a tak se na hodně věcí záměrně příliš nevyptává. Nejraději by zřejmě dveře přibouchl i před Liamem. To ale nemůže, Helen by to nikdy nedovolila. Změní nějak tento status quo večer, kdy Liam vtrhne do jejich bytu celý od krve? Text hry pomocí zručně psaných svižných dialogů, plných nadsázky, humoru, ale i závažných, niterných pasáží, otevírá otázky spojené s tím, co vnímáme jako „bezpečí domova“. Zdi budovy jsou v tomto případě pouhou metaforou domova ve smyslu rodiny a komplexních, společně odžitými dekádami formovaných, vztahů v ní. Co je důležitější? Rodina, ze které pocházíme, nebo ta nová, kterou si utváříme? Pocit bezpečí v rodině spoluutváří i bezpodmínečně přijetí a podpora. Není ovšem slovo „bezpodmínečný“ zavádějící? Co všechno jsme ochotni svým nejbližším tolerovat? Kde jsou naše osobní hranice? A můžeme si nárokovat i takovou podporu, která takové hranice překračuje? Rodina je stíhaná obavami z nebezpečného světa tam venku – z násilí, z nepřizpůsobivých lidí, z národnostních menšin, z agresivní mládeže.

Nemají mít ale nakonec větší strach z toho, co je uvnitř? Úspěšné reprízování Sirotků v bytovém divadle bylo přerušeno mateřskou dovolenou a pro jeho obnovení se podařilo domluvit na koprodukci OLDstars s Vinohradským divadlem. Od dubna 2024 tedy bude možné setkávat se se Sirotky na Vinohradské Studiové scéně. Celý tým se těší na novou zkušenost s větším prostorem a více diváky. Podaří se jim udržet intimní vztah mezi jevištěm a hledištěm, původně budovaný v komornějším prostoru bytového divadla? Přijďte se o tom přesvědčit! Vstupenky jsou již v prodeji.