3. 4. 2017

Přípravka na přijímačky uměleckých škol

OLDstars každoročně otevírají veřejnou dílnu pro zájemce, kteří chtějí studovat herectví nejen pro zábavu jako rozvoj své osobnosti. Náplní dvou semestrálního kurzu je zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla, praktické seznámení s hereckými technikami, hlasová a pohybová výchova, základy žonglování a akrobacie.

Galerie >>
Kromě hlasových cvičení, hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu (dialogy, monology), improvizaci, přednesu poezie, interpretaci šansonu. V průběhu sezony uvádíme společnou divadelní premiéru v našem bytovém divadle H2O v Košické. Dílnu vedou absolventi Konzervatoře a studenti DAMU a JAMU.

Pravidelná pětihodinová skupinová setkání (neděle 16:00 - 21:00 v klubovém sklepním prostoru HarOLD) jsou doplňována celovíkendovými tématickými semináři a individuálními konzultacemi. Začátkem září je pořádáno intenzivní zátěžové mimopražské soustředění. Počet studentů ve skupině omezen. Více informací a přihlášky na herectvi@oldstars.cz.

Samozřejmě nikomu nezaručujeme, že se po absolvování "naší přípravky" dostane na vytouženou uměleckou školu. Spíše můžeme - jako absolventi těchto škol - zaručit, že vám ukážeme většinu toho, co se na takových školách učí. Společně s námi si vyzkoušíte nejrůznější etudy a cvičení a uděláte si přesnější představu, čím musí adepti na herecké povolání projít. Hromadně navštěvujeme divadla, diskutujeme o formách, pojetí inscenací a jednotlivých výkonech. Ťukneme do historie, uděláme si exkurzi v divadelním zákulisí. Své pokusy konfrontujeme s publikem a děláme si na závěr takové "přijímačky před komisí" nanečisto. Pracujeme se stresem, trémou i limity své osobní komfortní zóny...:)